Đăng tải dữ liệu.

100% Hệ thống đăng tải miễn phí. Không giới hạn tốc độ tải. Không giới hạn thời gian tải.

Hệ thống Raid-10.

Files.pw sao lưu dữ liệu thông qua hệ thống Raid-10. Nhằm bảo vệ dữ liệu bạn luôn an toàn.

Không chèn QC.

Chúng tôi không chèn quảng cáo gây khó chịu cho người sử dụng. Nhằm đơn giản hóa quá trình đăng tải.